Англи хэл сурах амархан

Сурахыг тэмүүлэгч хэн бүхнийг хөгжих боломжоор бүрэн хангасан боловсролын тэргүүлэх байг

Англи хэлийг жаргаж суръя!

Улаанбаатар хотод нийт 7 салбар ажиллаж байгаа тул ТА ӨӨРТ ОЙР САЛБАРТАА очиж түвшин тогтоолгож бүртгүүлээрэй.