Судалгаа 2022-2023

Та сургалтын хөтөлбөр , багшийн заах арга барилын талаар болон цаашид анхаарах , сайжруулахад чиглэсэн санал хүсэлтээ илгээнэ үү 🙂