Мөн багш сургах ёстой биш би туслах ёстой гээд хариуцлагаа өөртөө авсан цагт аливаа зүйл их хөнгөн болдог.