Заах арга барилийн хувьд үнэхээр гоё, ойлгомжтой заадаг бас англиар тоглоом тоглож хичээлээ давтах нь илүү зугаатай сурах илүү хүсэл төрүүлсэн.